ONL12072 Danny Arijs 24/2/2017

Onverwacht en aangeslagen melden wij jullie het plotseling overlijden Van Danny Arijs ONL12072. Hij werd Geboren te Nieuwerkerken op 25 maart 1957 en overleden op 24 februari 2017 in het A.S.Z te Aalst.

Door zijn gedrevenheid als ONL wist hij onze vrijdagavonden in de shack aan elkaar te praten. Zijn lach en talloze moppen zullen ons voor altijd bijblijven.

Behalve het capteren van alle mogelijke radiosignalen was Danny ook een bedreven visser.

Steeds was hij actief en hulpvaardig bij al onze clubactiviteiten van ON7SA. Een paar jaar geleden had hij zelfs de ON3 Cursus en praktijktesten in onze sectie AST glansrijk doorstaan.

We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft en hierbij betuigen wij namens de leden van sectie AST ons medeleven aan zijn familie en vriendenkring.

ON7GR Guido, CM ASTON4CED Norbert Van Essche 12/5/2009

Op 12 Juni 2009 overleed onverwachts onze vriend en medeamateur Norbert ON4CED. Hij zou dit jaar 82 geworden zijn.

Norbert begon als zovelen op CB. Heel vlug merkte hij de beperkingen van CB en begon zijn streven om een call te halen. De eerste stap was ON2, gevolgd door ON1CJH.

In de tweede helft van de jaren '90 leerde hij CW en behaalde de call ON4CED.

Norbert was actief in het verenigingsleven. Bij het opzetten van de velddag was hij van de partij, op de BBQ was hij een trouwe gast, samen met zijn echtgenote.

Toen we in AST begonnen met de basiscursus ( ON3 ), was hij steeds QRV om zowel tijdens de praktijklessen als tijdens de praktische proef de cursisten te helpen om hun eerste schuchtere QSO'tje te maken.

Indien er een probleem was, stond Norbert klaar om met zijn wijze raad mee naar een oplossing te zoeken. 20 meterband was zijn favoriete DX - band, 14220 zijn favoriete frequentie.

QSO maken betekende voor Norbert meer dan " 59 thank you ". Hij boomde graag door over één of ander onderwerp en bij zijn bezoeken aan onze wekelijkse vergaderingen deed hij dan verslag van zijn belevenissen van de voorbij week op HF.

QSL verzamelen was eveneens een favoriete bezigheid. Soms wachtte hij met veel ongeduld op de bevestiging van een QSO.

De laatste maanden keek hij vol verwachting uit naar zijn kaart uit Iran. Het mocht niet zijn : de kaart zat in zijn QSL vakje twee weken na zijn heengaan...

Norbert, we missen U. Namens AST, 73 de ON7GR.

ON7SA clubstation van de Aalsterse Radio-Amateurs